Prvi savjetnički posjet - Škola za život

Nastavnici Srednje strukovne škole Šibenik i ravnatelj Dražen Sekso su sudjelovali u Stručnom posjetu koji je održan 11. studenog 2019. godine u našoj školi. Predavači stručnog skupa su bili: Miro Plavčić i Mladenka Berović.

Stručni posjet trajao je četiri sata, od 15:00 do 19:00 i sastojao se od dva dijela. Prvi je dio bilo interaktivno izlaganje o aktivnome učenju, a drugi je dio bio o vrednovanju u nastavi i sastojao se od od tri radionice u kojima su naši djelatnici aktivno sudjelovali. Interaktivno izlaganje o „aktivnome učenju“ trajalo je 30 minuta, a radionice o „vrednovanju“ 180 minuta. Stručni posjet je održan kao podrška Cjelovite kurikularne reforme.

 

Lokacija

sample image

Od školske godine 2011/12. na novoj lokaciji i stalno u jutarnjoj smjeni!

Kontakt

  • Adresa: Srednja strukovna škola, Ante Šupuka 31, Šibenik 22000
  • Tel: 022 21 44 84
  • E-mail: ravnatelj@ss-strukovna-si.skole.hr
  • Website: www.strukovna.hr