Aktivnosti

Školski kurikulum 2011/12.

    1. UVOD

Izradi školskog kurikuluma pristupili smo vodeći računa o smjernicama nacionalnog okvirnog kurikuluma i specifičnim zahtjevima naše škole, kako bi putem školskih projekata, posebnih programa te raznih odgojno-obrazovnih aktivnosti u školi pridonijeli kvaliteti obrazovanja ali i poboljšali uvjete rada kako nastavnika tako i učenika.

Cilj je privući učenike projektima, aktivnostima i temama o kojima oni žele razgovarati. Želimo da naši učenici postanu zainteresirani i aktivni u nastavi, ali i u široj zajednici.

Smišljeno, kontinuirano i planski provoditi školske aktivnosti i posebne programe kako bi došli do primjenjivih rješenja, onih koja donose konkretne rezultate. Očekujemo i nadamo se da ćemo tako zainteresirati učenike za određene teme te samim time za školu i školski uspjeh.

Read more: Školski kurikulum 2011/12.