Konačni rezultati mature

Danas, 12. rujna 2012. u 12.00 sati, objavljeni su rezultati ispita obveznoga dijela državne mature iz Engleskoga jezika, Francuskoga jezika, Njemačkoga jezika, Španjolskoga jezika, Talijanskoga jezika te rezultati ispita izbornoga dijela iz Biologije, Etike, Filozofije, Fizike, Geografije, Glazbene umjetnosti, Informatike, Logike, Politike i gospodarstva, Povijesti i Psihologije.

Objavom rezultata započinje i rok za dostavljanje prigovora na rezultate ispita Centru, koji prema čl. 46, st. 2 Pravilnika o polaganju državne mature, traje 48 sati od objave rezultata.
U tome vremenskome roku pristupnici koji su polagali ispite u svojim školama, prigovore dostavljaju školskim ispitnim povjerenstvima, koja donose mišljenje o opravdanosti prigovora i upisuju ga u sustav, za svakoga učenika pojedinačno.
Svi ostali kandidati tekst prigovora upisuju u sustav elektroničkim putem, na stranici kojoj pristupaju svojim korisničkim podatcima (poveznica Moji prigovori).

Završetak prigovora je u petak, 14. rujna u 12.00 sati. U tome roku pristupnici, koji to nisu učinili nakon objave prijevremenih rezultata, mogu uložiti prigovore na rezultate ispita državne mature, a ispitni koordinatori moraju unijeti sve pristigle prigovore i mišljenja školskih ispitnih povjerenstava kako bi Centar mogao pristupiti njihovome razmatranju i donošenju odluka o opravdanosti prigovora te unijeti ih u sustav.

Sve odluke Centra pristupnici će moći vidjeti na svojim stranicama, odmah po rješavanju istih.

Vaš ispitni koordinator

Lokacija

sample image

Od školske godine 2011/12. na novoj lokaciji i stalno u jutarnjoj smjeni!

Kontakt

  • Adresa: Srednja strukovna škola, Ante Šupuka 31, Šibenik 22000
  • Tel: 022 21 33 83
  • Tel: 022 21 44 84
  • E-mail: ravnatelj@ss-strukovna-si.skole.hr
  • Website: www.strukovna.hr