Brošure

Odjel za organizaciju i provođenje ispita objavio je nove brošure, prema vrstama kandidata.
Brošura za učenike, koja je sada objavljena, izmijenjena je u odnosu na prethodnu, u skladu s novim Pravilnikom o polaganju državne mature.

 

- Brošura za učenike u redovnom sustavu srednjeg obrazovanja u Republici Hrvatskoj (http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2013-01-11/brosura_ucenici.pdf)
- Brošura za kandidate koji su srednje obrazovanje završili od 2010. do 2012. godine u Republici Hrvatskoj (http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2013-01-11/brosura_RVZ.pdf)
- Brošura za kandidate koji srednje obrazovanje završavaju u ustanovama za obrazovanje odraslih (http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2013-01-11/brosura_obrazovanje_odraslih.pdf)
- Brošura za kandidate koji su srednje obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine (http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2013-01-11/brosura_kandidati_prije_2010.pdf)
- Brošura za kandidate koji srednje obrazovanje završavaju ili su završili izvan Republike Hrvatske (http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2013-01-11/brosura_stranci.pdf)

Objavljen je i novi Kalendar polaganja ispita državne mature u škol. god. 2012./2013. (http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2012-05-17/kalendar_dm_12_13.pdf) te Vremenik provedbe ispita državne mature 2012./2013. (http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2012-10-11/vremenik_dm_2013.pdf).

Lokacija

sample image

Od školske godine 2011/12. na novoj lokaciji i stalno u jutarnjoj smjeni!

Kontakt

  • Adresa: Srednja strukovna škola, Ante Šupuka 31, Šibenik 22000
  • Tel: 022 21 33 83
  • Tel: 022 21 44 84
  • E-mail: ravnatelj@ss-strukovna-si.skole.hr
  • Website: www.strukovna.hr