Državna matura

Obvezu polaganja državne mature od školske godine 2009./2010. imaju učenici gimnazija, dok učenici strukovnih i umjetničkih škola državnu maturu polažu samo ako planiraju nastaviti svoje obrazovanje na nekom od visokih učilišta. Učenici strukovnih i umjetničkih škola čije srednjoškolsko obrazovanje traje najmanje četiri godine, obavezni su na kraju srednjoškolskog obrazovanja izaditi i obraniti završni rad u organizaciji i provedbi škole.
S položenom državnom maturom učenici gimnazija stječu srednju školsku spremu, a učenici strukovnih i umjetničkih škola srednju stručnu spremu.
Cilj državne mature je provjera i vrednovanje postignutih znanja, vještina i sposobnosti učenika koje su stekli tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi prema propisanim nastavnim planovima i programima.

Na temelju rezultata državne mature, objektivno i nepristrano se ocjenjuje znanje svakog pojedinog učenika te se tako dobiva usporediva ocjena svih učenika u Republici Hrvatskoj, čime se omogućava pravedniji pristup nastavku školovanja kao i zapošljavanju.

Više o cijeloj ovoj temi možete pronaći na ovom linku.