Državna matura

Predprijave ispita DM 2012./2013.

Predprijave traju od 1. do 15. listopada 2012.
Učenici popunjene prijave potpisuju i dostavljaju ispitnim koordinatorima zaključno s 15.10.2012.

Za jesenske maturante

Obavijest pristupnicima koji su položili ispite državne mature u jesenskome roku.

Svjedodžbe o državnoj maturi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature pristupnici mogu preuzeti na sljedeći način:

Konačni rezultati mature

Danas, 12. rujna 2012. u 12.00 sati, objavljeni su rezultati ispita obveznoga dijela državne mature iz Engleskoga jezika, Francuskoga jezika, Njemačkoga jezika, Španjolskoga jezika, Talijanskoga jezika te rezultati ispita izbornoga dijela iz Biologije, Etike, Filozofije, Fizike, Geografije, Glazbene umjetnosti, Informatike, Logike, Politike i gospodarstva, Povijesti i Psihologije.

Za maturante - VAŽNO

Obavijest pristupnicima koji su prijavili polaganje ispita državne mature u jesenskome roku!