Za maturante: rang liste

Naša voditeljica projekta državne mature, profesorica Marijana Nikolić je za maturante pripremila jedan članak o značenju rang lista i o njihovoj konkretnoj primjeni...

Najboljih 11

Danas se na ispitu iz Hrvatskog jezika našlo naših 11 učenika. Broj nije velik, ali su igrači probrani, jer ostali koji su izrazili želju za izlaskom na Državnu maturu još su uvijek u "kvalifikacijama", odnosno moraju srediti popravne ispite.

Nastavak "prvenstva" je u petak s esejem iz Hrvatskog.

Počinju mature

U srijedu 23. svibnja počinje održavanje Državnih matura za školsku godinu 2011/12.

Prvi su po rasporedu ispiti iz Hrvatskog jezika za A i B razinu (srijeda) i esej iz Hrvatskog jezika za obje razine (petak).

Državna matura za 2011/12.

Od početka školske godine svi učenici završnih razreda upoznati su s programom Državne mature. U skladu s tim ponuđeni su im i određeni izvori informacija.

Uglavnom se sve potrebno može pronaći na internetu, a popis važnijih linkova imate i ovdje: