Privremena rang lista učenika za sudjelovanje u Erasmus+ projektu „LJEPOTA I AGROTURIZAM“

Privremena rang lista učenika za sudjelovanje u Erasmus+ projektu „LJEPOTA I AGROTURIZAM“
Projektni broj: 2020-1-HR01-KA102-077353

Članovi projektnog tima sastavili su privremenu listu učenika za sudjelovanje u Erasmus+ projektu. Rang lista sastavljena je prema kriterijima iz natječaja. Prijavljeni učenici imaju pravo žalbe 5 dana od objave rezultata natječaja. Učenici mogu dobiti na uvid bodovne liste i uložiti pisani prigovor sve do kraja žalbenog roka. Molim vas da se ranije najavite voditelju projekta kako bi dogovorili termin za sastanak s nekim od članova projektnog tima. Povjerenstvo će nakon toga sastaviti konačnu ljestvicu za odlazak učenika na mobilnost u Njemačku. Konačna rang ljestvica bit će objavljena na web stranici i oglasnoj ploči škole.
Svim kandidatima zahvaljujemo na iskazanom interesu, prijavama i motivaciji. Odabranim učenicima želimo puno uspjeha u obavljanju stručne prakse.

U Šibeniku 6.11.2021.                         Projektni tim


Privremena rang ljestvica u PDF obliku.

 

Lokacija

sample image

Od školske godine 2011/12. na novoj lokaciji i stalno u jutarnjoj smjeni!

Kontakt

  • Adresa: Srednja strukovna škola, Ante Šupuka 31, Šibenik 22000
  • Tel: 022 21 44 84
  • E-mail: ravnatelj@ss-strukovna-si.skole.hr
  • Website: www.strukovna.hr