Natječaj

Srednja strukovna škola Šibenik provodi projekt: „Innovation and improvement of the practical work of students“ za aktivnost KA1. Projekt je odobren i financiran od Agencije za mobilnost i programe EU u sklopu programa Erasmus+. Više informacija možete pronaći na www.mobilnost.hr.

U sklopu projekta „Inovacije i unaprjeđivanje praktičnog rada učenika“ odobrena je mobilnost učenika 3. i 4. razreda za zanimanja: agroturistički tehničar,  kozmetičar, prodavač i frizer na stručnu praksu u Dublin (Irska).
Partner na projektu je Martello Training Ltd. koji će učenicima pronaći odgovarajuće tvrtke za održavanje stručne prakse. Učenicima je iz sredstava projekta osiguran put do Dublina i povratak, putno osiguranje, smještaj i prehrana za vrijeme mobilnosti u irskim obiteljima te džeparac, (roditelji/skrbnici ne moraju snositi nikakve dodatne troškove).
Mobilnost je namjenjena učenicima 3. i 4. razreda za zanimanja: agroturistički tehničar (3. A i 4. A), kozmetičar (3. B i 4. B), prodavač (3. D) i frizer (3. C). Učenik/ca mora imati uzorno vladanje. Učenici koji imaju ocjenu iz vladanja „loše“, izrečenu odgojnu mjeru Ukora Razrednog vijeća ili Opomene pred isključenje nemaju pravo sudjelovati u projektu.
Za prijavu su potrebni sljedeći dokumenti:
- preslika svjedodžbe prethodno završenog razreda,
- potpisana izjava roditelja/skrbnika da dopuštaju sudjelovanje na natječaju i odlazak u inozemstvo (obrazac u prilogu),
- motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku (minimalno 200, maksimalno 300 riječi; povjerenstvo će procijeniti motivaciju učenika za sudjelovanje u mobilnosti na temelju sljedećih pitanja: Zašto želim sudjelovati u mobilnosti? Koja su moja očekivanja?  Što bih promijenio/la u dosadašnjem načinu odrađivanja stručne prakse? Struka- moja budućnost!  Više na: http://www.stipendije.info/hr/proces_prijave/pismo_motivacije
Kriteriji za vrednovanje:
-    uspjeh iz prethodne godine strukovnog obrazovanja,
-    znanje engleskog jezika,
-    vladanje,
-    vježbe i praktična nastava u školi,
-    praktična nastava izvan škole,
-    motivacija.
Dodatni bodovi:
-    potvrda o učenju engleskog jezika, položen ispit koji odgovara znanju na određenim razinama (A1, A2, B1, B2, C1, C2) shodno Europskom referentnom okviru,
-    preslika povrde (zahvalnica i sl.) o postignućima na strukovnim natjecanjima i natjecanjima u engleskom jeziku.  
Obveze i dužnosti učenika/ca-sudionika mobilnosti:
- primjereno i odgovorno ponašanje na radnom mjestu za vrijeme mobilnosti,
-  redovito pohađanje stručne prakse (učenici će na praksi imati mentora koji će pratiti njihov rad),
- učenici će svaki dan voditi Dnevnik rada,
- sudionici mobilnosti svakoga dana održati će sastanak s osobama u pratnji (nastavnik),
- učenici će uvažavati i slijediti upute osoba u pratnji- nastavnika te im se obratiti u slučaju bilo kakvog problema,
- učenici neće konzumirati jaka alkoholna pića i nedolično se ponašati za vrijeme mobilnosti.
Prijavnu dokumentaciju učenici su dužni predati do 14. rujna 2018. godine voditelju projekta, nastavniku Peri Grgiću, kao i za sve dodatne informacije. Rezultati će biti objavljeni na školskoj web stranici http://www.strukovna.hr, facebook stranici škole (Srednja strukovna škola Šibenik) i oglasnoj ploči do 21. rujna 2018. godine. Odabrani učenici bit će navedeni pod šiframa koje sami odaberu. O odabiru učenika odlučiti će Povjerenstvo za projekt.
Nakon odabira, sudionici mobilnosti (njihovi skrbnici/roditelji) sklapaju sa školom ugovor i preuzimaju na sebe odgovornost da će ispuniti svoj dio obveza, u protivnom školi su dužni vratiti sredstva utrošena na mobilnost. Sve pripreme (strukovne, jezične i kulturološke) bit će organizirane u školi, kao i tjedni sastanci sa sudionicima mobilnosti.

Original dokumenta možete pronaći na ovom linku.

Obrazac za suglasnost roditelja možete pronaći na ovom linku.