Inovacije i unaprjeđivanje praktičnog rada učenika

Erasmus+ projekt „Inovacije i unaprjeđivanje praktičnog rada učenika“
Broj projekta: 2018-1-HR01-KA102-047044

Nakon uspješno odrađenih jezičnih, stručnih, kulturoloških priprema i drugih projektnih aktivnosti, u petak, 5.travnja, 15 učenika Srednje strukovne škole Šibenik odlazi u Irsku na dvotjednu stručnu praksu u lokalne tvrtke. U pratnji će biti dva nastavnika. Prije mobilnosti održat će se sastanak sudionika i njihovih roditelja te nastavnika u pratnji.

 

Lokacija

sample image

Od školske godine 2011/12. na novoj lokaciji i stalno u jutarnjoj smjeni!

Kontakt

  • Adresa: Srednja strukovna škola, Ante Šupuka 31, Šibenik 22000
  • Tel: 022 21 44 84
  • E-mail: ravnatelj@ss-strukovna-si.skole.hr
  • Website: www.strukovna.hr