Ponude za ekskurziju

Na sastanku Povjerenstva za provedbu javnog poziva, održanom 27.travnja 2016. odabrane su tri (3) ponude potencijalnih davatelja usluga:

1.       ERIDAN d.o.o – Kaštel Stari
2.       PETROS d.o.o – Zagreb
3.       F – Tours d.o.o – Split

Navedenim agencijama će u propisanom roku biti upućen pisani poziv za predstavljanje ponude na roditeljskom sastanku koji će se održati u ponedjeljak, 9.svibnja 2016. u 18.00 sati u učionici br.34.