Raspored obrana

Učenici koji su realizirali praktičnu nastavu u cjelosti i s uspjehom završili razred na kraju nastavne godine ili na dopunskoj nastavi imaju pravo pristupa obranama završnog rada, a koje će se odvijati po ovom rasporedu.