Svjedodžbe za završne razrede

Stiglo je vrijeme da učenici koji su završili Srednju strukovnu školu Šibenik krenu svatko svojim putem dalje u život. A prije polaska u svijet potrebno je još da predignu svjedodžbe o završetku svog školovanja.

Raspored po kojem će se odvijati podjela dostupan je ovdje.