Svjedodžbe

Završila je dopunska nastava i dio učenika je uspješno ispravio jednu ili dvije negativne ocjene koje su ih dijelile od svjedodžbi za proteklu školsku godinu. Sad kad im je konto ponovno u plusu mogu doći po svjedodžbe u petak 8. srpnja, a raspored podjele mogu pronaći ovdje.