Prijava popravnih

Svi koji nisu zadovoljili na dopunskoj nastavi imaju još jednu šansu za ispravak negativnih ocjena. Šansa će biti pružena na popravnim ispitima na kraju ljetnih praznika, a da bi im se mogl pristupiti obavezno ih se mora i prijaviti, a o rokovima možete više pročitati u ovom dokumentu.