Završne radnje - ljetni rok

Raspored nastupa pred komisijama za obranu završne radnje u ljetnom roku je na ovom linku.