Ekskurzija 2019

Na drugom sastanku Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne školske ekskurzije, održanom 2.travnja 2019. odabrana je jedina pristigla ponuda potencijalnog davatelja usluga, F – Tours d.o.o – Split.

Navedenoj agenciji će u propisanom roku biti upućen pisani poziv za predstavljanje ponude na roditeljskom sastanku koji će se održati u srijedu, 10. travnja 2019. u 18.00 sati u učionici br.34/III.

 

Lokacija

sample image

Od školske godine 2011/12. na novoj lokaciji i stalno u jutarnjoj smjeni!

Kontakt

  • Adresa: Srednja strukovna škola, Ante Šupuka 31, Šibenik 22000
  • Tel: 022 21 33 83
  • Tel: 022 21 44 84
  • E-mail: ravnatelj@ss-strukovna-si.skole.hr
  • Website: www.strukovna.hr