Važna obavijest!

Hrvatski zavod za javno zdravstvo HZJZ donio je upute za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama te obrana završnog rada u srednjim strukovnim školama, a koje možete pročitati u nastavku članka.

 

Donošenjem navedenih epidemioloških Uputa ostvarile su se pretpostavke da se u srednjim školama od 18.svibnja 2020. mogu organizirati praktične vježbe, dopunska nastava, polaganje popravnih i razlikovnih ispita te obrana završnog rada. Veći dio nastave i dalje će se provoditi učenjem na daljinu, a znatno manji dio pokušat ćemo ostvariti u Školi. Kako bi to napravili na najbolji način bitno je da svi učenici koji će biti pozvani u Školu pročitaju epidemiološke Upute koje se nalaze na ovom linku. Prilikom ulaska u školsku zgradu učenici će prema uputama, uz sve prethodne protokole,  potpisati Izjavu o izvođenju praktične nastave, vježbi... u školi, a koju možete preuzeti s ovog linka.  Učenici odnosno manje skupine učenika koji će biti pozvani, dobit će prethodnu obavijest od predmetnog nastavnika o vremenu i prostoru u kojem će se održavati aktivnost. Svi prostori će omogućavati održavanje razmaka od dva metra, a u prostoru neće biti više od 10 učenika.

Također prema Uputama dozvoljava se mogućnost realizacije praktične nastave izvan škole, kod obrtnika i drugih poslovnih subjekata. I za realizaciju takve nastave potrebno je pridržavanje propisanih epidemioloških mjera koje vrijede za poslovanje određenog obrta ili djelatnosti. Za odlazak na vanjsku praksu potrebno je također odgovornoj osobi obrta ili poslovnog subjekta dostaviti Izjavu o praktičnoj nastavi izvan škole koja se nalazi na ovom linku. Učenici koji nemaju mogućnost isprintati Izjavu za vanjsku praksu mogu doći u Školu i preuzeti je u učeničkoj referadi.

Lokacija

sample image

Od školske godine 2011/12. na novoj lokaciji i stalno u jutarnjoj smjeni!

Kontakt

  • Adresa: Srednja strukovna škola, Ante Šupuka 31, Šibenik 22000
  • Tel: 022 21 33 83
  • Tel: 022 21 44 84
  • E-mail: ravnatelj@ss-strukovna-si.skole.hr
  • Website: www.strukovna.hr