Jesenski rok 2020/21.

Raspored polaganja naučničkog ispita/radne probe i obrane završnog rada u jesenskom roku šk.godine 2020/21. možete pronaći na ovom linku.