Praktikum za fitofarmaceute

Naša škola bogatija je za još jedan dio praktikuma. Radi se o praktikumu za obavljanje vježbi iz zaštite bilja i praktične nastave za zanimanje fitofarmaceut.

Budući fitofarmaceuti upoznat će građu i osobine kulturnog bilja, usvojiti znanja o bolestima, štetnicima i korovima, upoznati se s vrstama kemijskih sredstava koji se koriste u zaštiti bilja, uvježbati njihovu pravilnu i pravovremenu primjenu u poljoprivrednoj proizvodnji, naučiti kako primijeniti najučinkovitije metode u zaštiti bilja te razumiju posljedice njihova djelovanja na čovjeka i okoliš. Praktikum smo opremili entomološkim zbirkama najznačajnijih štetnika i leptira, stručnom literaturom, plakatima, orijentacijskim programima zaštite različitog bilja, zbirkom biljnih bolesti, mikroskopima, računalima itd. Prikupili smo primjerke praznih ambalaža od sredstava za zaštitu bilja. Cilj nam napraviti improviziranu poljoprivrednu ljekarnu kako bi se naši učenici upoznali s osnovnim proizvodima u poljoprivrednoj ljekarni i uvježbali znanja iz zaštite bilja te razvijali marketinške i poduzetničke vještine. U tome će nam pomoći i naši stolari koji će izraditi police za našu oglednu poljoprivrednu ljekarnu. U uređenju praktikuma sudjelovali su učenici 1. A razreda, fitofarmaceuti i strukovni nastavnici iz poljoprivrede.

 

Lokacija

sample image

Od školske godine 2011/12. na novoj lokaciji i stalno u jutarnjoj smjeni!

Kontakt

  • Adresa: Srednja strukovna škola, Ante Šupuka 31, Šibenik 22000
  • Tel: 022 21 44 84
  • E-mail: ravnatelj@ss-strukovna-si.skole.hr
  • Website: www.strukovna.hr