Obrana završnog ispita - jesenski rok

Raspored polaganja obrane završnog ispita u jesenskom roku školske godine 2015/16. dostupan je na ovom linku.

Potvrde s ispita DM

Podjela potvrda o ispitima Državne  mature bit će u četvrtak, 21.7.2016. od 9:00 do 10:30 u učeničkoj referadi.

Obrana - jesenski rok

Obrana u jesenskom roku također se mora prijaviti na vrijeme, a kad se to može napraviti možete pročitati ovdje.

Prijava popravnih

Svi koji nisu zadovoljili na dopunskoj nastavi imaju još jednu šansu za ispravak negativnih ocjena. Šansa će biti pružena na popravnim ispitima na kraju ljetnih praznika, a da bi im se mogl pristupiti obavezno ih se mora i prijaviti, a o rokovima možete više pročitati u ovom dokumentu.

Svjedodžbe

Završila je dopunska nastava i dio učenika je uspješno ispravio jednu ili dvije negativne ocjene koje su ih dijelile od svjedodžbi za proteklu školsku godinu. Sad kad im je konto ponovno u plusu mogu doći po svjedodžbe u petak 8. srpnja, a raspored podjele mogu pronaći ovdje.