Popis udžbenika

MZOŠ je u suradnji sa školama pripremilo popise udžbenika za školsku godinu 2019/20.

Koja literatura je pripremljena za našu školu možete vidjeti u nastavku članka:

 

 

 

  AGROTURISTIČKI TEHNIČAR  
  1. razred  
  2. razred  
  3. razred  
  4. razred  
     
  KOZMETIČAR  
  1. razred  
  2. razred  
  3. razred  
  4. razred  
     
  FRIZER  
  1. razred  
  2. razred  
  3. razred  
     
  PRODAVAČ  
  1. razred  
  2. razred  
  3. razred  
     
  STOLAR  
  1. razred  
  2. razred  
  3. razred  
     
  CVJEĆAR  
  1. razred  
  2. razred  
  3. razred  
     
  PEDIKER  
  2. razred  
  3. razred