Raspored primanja roditelja 2017/18

 

               
Razred   Razrednik   Dan   Sat   Učionica
                 
1. A   Marko Baranović   PETAK   3.    30
1. B   Natalija Vrbičić Vlastelica   UTORAK   4.   36
1. C   Katarina Vargek   PETAK   5.   30
1. D   Nikolina Vlastelica   SRIJEDA   2.   24
2. A   Soraja Dražić Balov   PONEDJELJAK   3.   Kab/TZK
2. B   Helena Babić   PETAK   4.   26
2. C   Jolanda Krnić Zmijanović   UTORAK   5.   27
2. D   Ana Grubišić   SRIJEDA   3.   27
2. E   Branka Bilandžija   PETAK   3.   30
3. A   Marija Petrović   PONEDJELJAK   5.   22A
3. B   Zorana Mihelčić   PONEDJELJAK   3.   22A
3. C   Marijana Nikolić   ČETVRTAK   5.   36
3. D   Arijana Girin   PONEDJELJAK   4.   25
3. E   Pero Grgić   PETAK   4.   22B
4. A   Đurđica Sekso   ČETVRTAK   3.   22A
4. B   Nikica Mihaljević   ČETVRTAK   3.   25