Raspored primanja roditelja 2016/17

 

               
Razred   Razrednik   Dan   Sat   Učionica
                 
1. A   Soraja Dražić Balov   ČETVRTAK   09:40    
1. B   Helena Babić   SRIJEDA   09:40   24
1. C   Jolanda Krnić Zmijanović   PETAK   10:45   30/24
1. D   Ana Grubišić   ČETVRTAK   08:50   22A
1. E   Jelena Brkić Terzanović   PETAK   13:10   22B
2. A   Marko Baranović   PETAK   09:40   29A
2. B   Zorana Mihelčić   PONEDJELJAK   09:40   25
2. C   Nikolina Periša   PONEDJELJAK   10:45   31
2. D   Arijana Girin   PETAK   10:45   30
2. E   Pero Grgić   PONEDJELJAK   11:35   28
3. A   Đurđica Sekso   PETAK   10:45   34
3. B   Nikica Mihaljević   UTORAK   10:45   26
3. C   Katarina Vargek   ČETVRTAK   10:45   33
3. D   Nikolina Vlastelica   ČETVRTAK   10:45   27
3. E   Branka Bilandžija   PETAK   09:40   32
4. A   Krešimir Škugor   PONEDJELJAK   10:45   24
4. B   Natalija Vrbičić Vlastelica   ČETVRTAK   10:45   36