NPP - Cvjećar

 

Obrazovni program: CVJEĆAR


Nastavni predmet TJEDNI FOND SATI
I. god. II. god. III. god.
1. Hrvatski jezik 3 3 3
2. Strani jezik 2 2 2
3. Povijest 2 - -
4. Politika i gospodarstvo
2 2 2
5. TZK - 2 -
6. Vjeronauk/Etika 1 1 1
7. Matematika 1 1 1
8. Računalstvo - -
1
9. Cvječarstvo 3 3 3
10. Dendrološke vrste za aranžiranje
1 1 -
11. Aranžiranje 2 2 -
12. Uređenje unutrašnjeg prostora
- - 2
13. Ustrojstvo rada u cvjećarnici
- - 1
14. Praktična nastava
14 14 14
15. Stručna praksa
80 80 35