NPP - Prodavač JMO

 

Obrazovni program: PRODAVAČ JMO


Nastavni predmet TJEDNI FOND SATI
I. god. II. god. III. god.
1. Hrvatski jezik 3 3 3
2. Strani jezik 2 2 2
3. Povijest 2 - -
4. Politika i gospodarstvo
- - 2
5. TZK 1 1 1
6. Vjeronauk/Etika 1 1 1
7. Trgovinsko poslovanje
2 2 3
8. Poznavanje robe
2 3
3
9. Matematika u struci
2 2 1
10. Psihologija prodaje
- 1 -
11. Higijenska ekologija
1 1 -
12. Izborna nastava
1 1 1
13. Praktična nastava 900/god. 900/god. 800/god.
14. Modul I: Strukovne vježbe u školi
140/god. 175/god. 160/god.
15. Poslovanje prodavaonice i skladišta
35 35 -
16. Promocijske aktivnosti
- - 64
17. Poznavanje robe
35 35 32
18. Poslovni bonton
35 - -
19. Prodajni razgovor
- 35 -
20. Računalstvo u struci
35 70 64
21. Modul II: Praktična nastava u prodavaonici
760/god. 725/god. 640/god.