NPP - Stolar JMO

 

Obrazovni program: STOLAR JMO


Nastavni predmet TJEDNI FOND SATI
I. god. II. god. III. god.
1. Hrvatski jezik 3 3 3
2. Strani jezik 2 2 2
3. Povijest 2 - -
4. Etika / Vjeronauk
1 1 1
5. TZK 1 1 1
6. Politika i gospodarstvo
- 2 -
7. Osnove računalstva
1 - -
8. Tehnologija zanimanja
1 2
3
9. Poznavanje materijala
2 1 -
10. Crtanje s konstrukcijama
2 3 3
11. Matematika u struci
1 1 1
12. Izborna nastava
1 1 3
13. Tehnologija zanimanja
1 1 1
14. Praktična nastava u školi
325/god. 235/god. 96/god.
15. Praktična nastava van škole 540/god. 630/god. 640/god.

 

IZBORNA  NASTAVA

1. razred - TZK - 1 sat
2. razred - Tehnologija zanimanja - 1 sat
3. razred - Strojevi i uređaji - 2 sata, TZK - 1 sat