Aktivnosti

Sajam "Meštar"

U subotu 5. studenog se ispred trgovačkog centra Dalmare održao prvi specijalizirani sajam proizvodno-uslužnih obrta Šibensko-kninske županije pod imenom "Meštar".

Kao i na ostalim sličnim manifestacijama u našem gradu i županiji, naša škola je imala svoj štand na kojem je prezentirala zanimanja za koja se učenici pripremaju u našoj školi, odnosno učeničke radove kao primjer onog što se ovdje uči.

Read more: Sajam "Meštar"

Stručni skup posvećen kozmetici

U petak 18. studenog će se u našoj školi održati stručni skup nastavnika strukovnih predmeta u zanimanju kozmetičar.

Stručni skup će voditi Ivo Tunjić, načelnik Odjala pri ASOO, a predavanja držati Hrvoje Lah, Trešnja Šarčević i Petra Oštarijaš. Predavanja će se održavati na drugom katu u učionici broj 27, a početi će u 9:00 sati.

Read more: Stručni skup posvećen kozmetici

Razgledavanje grada

U sklopu školskih aktivnosti profesorica Jolanda Krnić Zmijanović je odvela učenike u obilazak Šibenika i njegovih kulturnih i povijesnih lokaliteta.

Učenici su dobili kao zadatak da nakon povratka napišu tekstove s kojima će podijeliti svoje dojmove i iskustva s onima koji nisu bili. Kako je taj zadatak obavila Vlatka Fržop iz 2.A možete pročitati u nastavku.

Read more: Razgledavanje grada

Školski kurikulum 2011/12.

    1. UVOD

Izradi školskog kurikuluma pristupili smo vodeći računa o smjernicama nacionalnog okvirnog kurikuluma i specifičnim zahtjevima naše škole, kako bi putem školskih projekata, posebnih programa te raznih odgojno-obrazovnih aktivnosti u školi pridonijeli kvaliteti obrazovanja ali i poboljšali uvjete rada kako nastavnika tako i učenika.

Cilj je privući učenike projektima, aktivnostima i temama o kojima oni žele razgovarati. Želimo da naši učenici postanu zainteresirani i aktivni u nastavi, ali i u široj zajednici.

Smišljeno, kontinuirano i planski provoditi školske aktivnosti i posebne programe kako bi došli do primjenjivih rješenja, onih koja donose konkretne rezultate. Očekujemo i nadamo se da ćemo tako zainteresirati učenike za određene teme te samim time za školu i školski uspjeh.

Read more: Školski kurikulum 2011/12.

Lokacija

sample image

Od školske godine 2011/12. na novoj lokaciji i stalno u jutarnjoj smjeni!

Kontakt

  • Adresa: Srednja strukovna škola, Ante Šupuka 31, Šibenik 22000
  • Tel: 022 21 33 83
  • Tel: 022 21 44 84
  • E-mail: ravnatelj@ss-strukovna-si.skole.hr
  • Website: www.strukovna.hr