Projekti

POZIV NA SASTANAK RODITELJA I UČENIKA - sudionika Erasmus+ projekta „LJEPOTA I AGROTURIZAM“

Pozivaju se roditelji/staratelji učenika odabranih sudionika Erasmus+ projekta i učenici na sastanak koji će se održati u Srednjoj strukovnoj školi Šibenik (uč. br. 34, 3. kat u ČETVRTAK, 28. listopada 2021. s početkom u 17:00 h.  Sastanak je obavezan.

Read more...

Konačna rang lista učenika za sudjelovanje u Erasmus+ projektu „LJEPOTA I AGROTURIZAM“

Konačna rang lista učenika za sudjelovanje u Erasmus+ projektu „LJEPOTA I AGROTURIZAM“

Read more...

Privremena rang lista učenika za sudjelovanje u Erasmus+ projektu „LJEPOTA I AGROTURIZAM“

Privremena rang lista učenika za sudjelovanje u Erasmus+ projektu „LJEPOTA I AGROTURIZAM“
Projektni broj: 2020-1-HR01-KA102-077353

Read more...

Ljepota i agroturizam

U našoj školi predstavljen je Erasmus+ projekt mobilnosti pod nazivom  „Ljepota i agroturizam“ . U uvodnom dijelu predstavljanja voditelj projekta je objasnio svrhu programa Erasmus+ i ciljeve projekta.

Read more...

Lokacija

sample image

Od školske godine 2011/12. na novoj lokaciji i stalno u jutarnjoj smjeni!

Kontakt

  • Adresa: Srednja strukovna škola, Ante Šupuka 31, Šibenik 22000
  • Tel: 022 21 44 84
  • E-mail: ravnatelj@ss-strukovna-si.skole.hr
  • Website: www.strukovna.hr