Obrana završnog rada - jesenski rok

Raspored polaganja obrane završnog rada u jesenskom roku školske godine 2018/19. je dostupan na ovom linku.