Obavijesti

Raspored primanja roditelja 2012/13

 

Razred Razrednik Dan Sat Učionica

1. A
Soraja Dražić Balov
PONEDJELJAK
10:45
kabinet TZK
1. B
Helena Babić
PETAK (po potrebi SRIJEDA)
PET/09:40 (SRI/11:30)
PET/30 (SRI/34)
1. C
Marija Burić
UTORAK, SRIJEDA
UT/08:50 SRI/09:40
knjižnica
1. D
Arijana Girin UTORAK, ČETVRTAK
UT/17:30 ČET/11:30
UT/35 ČET/32
1. E
Katica Juričev
PONEDJELJAK 09:40 26
2. A
Marijana Nikolić PETAK (zadnja SRIJEDA u mjesecu)
PET/10:40 (SRI/18:30) PET/30 SRI/36
2. B
Zorana Mihelčić
ČETVRTAK 10:40 24
2. C
Nikica Mihaljević
SRIJEDA
10:40
34
2. D
Nikolina Vlastelica
ČETVRTAK 10:40 29A
2. E
Branka Bilandžija
UTORAK 09:40 25
3. A
Anica Bulat
SRIJEDA 11:30 22B
3. B
Đurđica Sekso
PONEDJELJAK
09:40
22A
3. C
Jolanda Krnić Zmijanović
SRIJEDA 10:40 31
3. D
Lidija Šarić
PONEDJELJAK 17:00
35
3. E Marko Baranović
PETAK 11:30 32
4. A Vjera Čobanov
ČETVRTAK 09:40 22B
4. B Natalija Vrbičić Vlastelica
PONEDJELJAK 12:20 36

Raspored primanja roditelja 2013/14

 

Razred Razrednik Dan Sat Učionica

1. A
Krešimir Škugor
UTORAK
17:00, 11:00
34, 24
1. B
Natalija Vrbičić Vlastelica
ČETVRTAK
10:30
36
1. C
Jolanda Krnić Zmijanović
UTORAK
09:40
30
1. D
Lidija Šarić
PONEDJELJAK, SRIJEDA
17:00, 09:40
34, 30
1. E
Marko Baranović
PETAK 09:40 30
2. A
Soraja Dražić Balov
PONEDJELJAK
11:35 TZK
2. B
Helena Babić
PETAK 11:35 35
2. C
Marija Burić
PETAK
08:30
KNJIŽNICA
2. D
Arijana Girin
SRIJEDA, UTORAK
11:35, 17:30
34, 35
2. E
Katica Juričev
PONEDJELJAK 10:30 22A
3. A
Marijana Nikolić
UTORAK 10:40 24
3. B
Zorana Mihlečić
ČETVRTAK
10:40
34
3. C
Nikica Mihaljević
PONEDJELJAK 11:35 31
3. D
Nikolina Vlastelica
ČETVRTAK 09:40
34
3. E Branka Bilandžija
SRIJEDA 11:35 34, 24
4. A Anica Bulat
ČETVRTAK 08:50 29
4. B Đurđica Sekso
ČETVRTAK 09:40 31

Kurikulum

Pojam "kurikulum" se u posljednje vrijeme često koristi, pogotovo kad se govori o školskim planovima. Što to konkretno znači po enciklopedijskim izvorima možete pročitati u nastavku.

Kurikulum, kurikul (lat. curriculum), raznovrsno je korišten termin, a Vijeće za normu hrvatskoga standardnog jezika donijelo je odluku da se riječ curriculum na hrvatski jezik ne može prevesti kao kurikulum, nego hrvatskim nazivima naukovna osnova ili nastavni uputnik. Naziv nastavni uputnik je od 2005. neko vrijeme upotrebljavan u dokumentima Ministarstva (Vodič kroz HNOS).

Lokacija

sample image

Od školske godine 2011/12. na novoj lokaciji i stalno u jutarnjoj smjeni!

Kontakt

  • Adresa: Srednja strukovna škola, Ante Šupuka 31, Šibenik 22000
  • Tel: 022 21 44 84
  • E-mail: ravnatelj@ss-strukovna-si.skole.hr
  • Website: www.strukovna.hr