Presjek Erasmus+ projekta u Njemačkoj

Za potrebe diseminacijskih aktivnosti izradili smo PP prezentaciju o našem Erasmus+ projektu i svim dosadašnjim aktivnostima.

Također možete vidjeti i završno izvješće na engleskom jeziku od naše partnerske organizacije u kojem se nalazi i dualni sustav strukovnog obrazovanja u Njemačkoj.

Konačno izvješće.

Lokacija

sample image

Od školske godine 2011/12. na novoj lokaciji i stalno u jutarnjoj smjeni!

Kontakt

  • Adresa: Srednja strukovna škola, Ante Šupuka 31, Šibenik 22000
  • Tel: 022 21 44 84
  • E-mail: ravnatelj@ss-strukovna-si.skole.hr
  • Website: www.strukovna.hr